Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/1313198/10042008.aspx

tuyendung.24h.com.vn - Trang viec lam & tuyen dung mien phi hieu qua nhat

tuyendung.24h.com.vn – chuyen trang tim viec & tuyen dung mien phi cua Cong ty Co phan Quang cao Truc tuyen 24H luon mang toi cho ca nguoi tim viec cung nhu nha tuyen dung cong cu hieu qua nhat de dat duoc mong muon, nhu cau cua minh.

Moi ngay chuyen trang nhan duoc hon 1.000 ho so xin viec va 900 thong tin tuyen dung cua cac doanh nghiep. 95% trong so cac nguyen vong cua ca hai ben cung – cau duoc thoa man sau khi dang tai tin tim viec va tuyen dung tai tuyendung.24h.com.vn.

Nhu cau tim viec va tuyen dung truc tuyen dang ngay cang tang len voi su phat trien cua xa hoi. Ca nguoi tim viec va nha tuyen dung deu muon co duoc ket qua tot nhat trong thoi gian som nhat, boi vay, Internet dang duoc coi la mot cong cu tim viec, tim nguoi huu hieu. De dap ung ca hai nhu cau tren, chuyen trang tuyendung.24h.com.vn da thuong xuyen cap nhat va cai tien cong cu, nang cap cac tien ich de don gian hoa va lam cho qua trinh tuyen dung, tim viec cua nguoi su dung dien ra nhanh nhat va hieu qua nhat.

Mot giao dien than thien, de su dung

Mot giao dien tien ich voi cac chuc nang tim kiem hieu qua va de hieu se giup nha tuyen dung cung nhu ung vien deu hai long. Chi voi vai thao tac dang ky don gian, ban se biet ngay minh phai lam gi. Chuyen trang voi giao dien thuan tien cho phep ban nhin ngay ra menu danh rieng nhu cau cua minh.

Tien ich giup tim viec ung y chi sau 5 phut

Voi nguoi tim viec, tuy vao nhu cau tim viec cua ban, chi can ban xac dinh ro rang cac lua chon ve nganh nghe, trinh do, muc luong, thanh pho, ban se co ngay danh sach cac cong ty phu hop voi nhu cau tim viec cua ban. Voi cong cu tra cuu theo cac tieu chi nay, ban se de dang va nhanh chong tim duoc vi tri phu hop. Khi ban da dang ky va co tai khoan dang nhap, giao dien cua chuyen trang se luu giu lai cac tieu chi tim kiem rieng cua ban, tien cho cac lan tra cuu tiep theo.

Tin moi ve nhu cau tuyen dung cua cac cong ty, doanh nghiep deu duoc cap nhat va co dau hieu thong bao noi bat de cac ung vien nam bat thong tin de dang moi khi truy cap. Dung bo qua co hoi va tu tao co hoi cho chinh minh bang viec tim kiem cung nhu cap nhat ho so thuong xuyen tai chuyen trang tim viec hap dan nay. Chac chan nguoi tim viec se den gan voi thanh cong nhanh chong hon bao gio het.

Cach thuc hieu qua de tuyen dung

Voi nha tuyen dung, nhung ho so online hap dan cap nhat thong tin chi tiet ve cac chung chi, bang cap, tieu chi, nguyen vong cong viec, muc luong mong muon cua ung vien se cho doanh nghiep co nhung hinh dung ban dau de tim kiem nhanh hon, dung nguoi, dung viec hon cho nhu cau tuyen dung cua minh.

Tai chuyen trang tim viec & tuyen dung cua 24h.com.vn, moi thang co hon 20 ngan don xin viec duoc gui toi, boi vay, nha tuyen dung tha ho lua chon nguon nhan luc ma khong ton bat ky chi phi nao. Cac ho so cua ung vien gui den deu duoc ban quan tri cua chuyen trang kiem tra muc do hop le truoc khi duoc dang len mang nen nha tuyen dung co the yen tam ve nguon thong tin cap nhat cua cac ung vien.

Cong cu cap nhat va quan ly thuan tien

Tai tuyendung.24h.com.vn, du ban la nguoi tim viec hay nha tuyen dung, ban deu co cong cu luu ho so hieu qua de thong tin ve moi doanh nghiep, moi ung vien duoc gioi chi tiet, co dong va an tuong nhat. Dieu do chang kho chut nao neu ban biet su dung chuc nang tao va luu ho so thanh thao. Chuyen trang danh han ca mot trang huong dan thong tin chi tiet cach su dung cac cong cu tim viec nhanh chong, de dang va co ca nhung loi khuyen bo ich de nguoi tim viec tim duoc viec tot nhat va nguoi tuyen dung tuyen duoc nguoi nhanh nhat.

 

Giup nguoi tim viec tim duoc viec lam ung y va giup doanh nghiep tim duoc ung vien phu hop trong thoi gian ngan nhat la tieu chi cua tuyendung.24h.com.vn. Chuyen trang se tiep tuc no luc cai tien va dem toi nhieu gia tri, loi ich thiet thuc hon nua trong thoi gian toi, de xung dang la trang tuyen dung lon nhat, cau noi hieu qua nhat cho ca nha tuyen dung va tim viec.

(24H.COM.VN)