Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/1318948/12042008.aspx

Tao chuong trinh P2P tren mang su dung router bang thong rong
Neu ban da xay dung mot mang bang router bang thong rong, router nay se tu dong ngan chan bat ky mot chuong trinh chia se file ngang hang nao (eMule, Shareaza,…) lam viec trong mang cua ban: co the no se hien thi “firewalled” hoac “low ID”. He qua la ban se phai chiu toc do truyen tai thap hon va cung khong the khoi tao viec download file tu nguoi dung cung bi “firewalled”. Trong huong dan nay chung toi se gioi thieu cho cac ban cach cau hinh router sao cho cho phep cac chuong trinh chia se file ngang hang co kha nang lam viec.

Van de so di xay ra nhu vay la vi cac chuong trinh ngang hang (goi tat la P2P) su dung cac cong non-standard de lam viec. Do cac router bang thong rong lam viec nhu mot tuong lua nen chung se khoa tat ca cac ket noi co su dung cac cong non-standard. Chinh vi vay theo ly thuyet no se la van de mo cong de cho cac chuong trinh P2P co the su dung panel dieu khien router bang thong rong de giai quyet van de nay. Tuy vay dieu nay khong don gian. Thong thuong bang viec mo don cac cong mot cach don gian tren cac chuong trinh tuong lua, ban co the truy cap vao may chu tren Internet bang cac cong do, nhung no khong cho phep cac may tinh khac tren Internet co the truy cap vao may tinh cua ban. Noi theo cach khac, khi tuong lua cho phep cac ket noi gui ra (outgoing) thi no van hoat dong mot cach binh thuong va khoa cac ket noi gui vao (incoming). Luu y rang khi su dung cac chuong trinh P2P, may tinh cua ban se lam viec nhu mot may chu, phan phoi file (va cac phan cua file khong day du) den nguoi dung khac.

Trong huong dan nay chung toi se su dung eMule voi tu cach la vi du. Y tuong co ban duoc the hien trong huong dan nay la deu nhu vay cho cac chuong trinh khac; chi co mot thu khac la vi tri chinh xac cua cac phan can thay doi tren chuong trinh. Ban se co the ap dung huong dan nay doi voi cac chuong trinh khac mot cach nhanh chong.

Dau tien chung ta hay xem xet mot chut den van de. Sau khi download va cai dat eMule tren may, nhan vao “Connect”, khi do ban se nhan duoc trang thai “low ID”, nhu the hien trong hinh 1 (theo mui ten do). (Voi ly do bao mat nen chung toi da xoa dia chi IP tren man hinh nay).


Hinh 1: Trang thai low ID voi eMule

De kiem tra ket noi cua ban, vao to Options > Connection va kich vao Test Ports. Thao tac nay se kiem tra ket noi de kiem tra xem moi nguoi tren Internet co the truy cap vao cac file trong may tinh cua ban hay khong. Do gap phai van de low ID nen ket qua se khong khac hon so voi hinh the hien trong hinh 2.


Hinh 2: Kiem tra ket noi da bi that bai

Muc tieu trong huong dan nay la lam cho may tinh cua ban qua duoc bai test nay, nhu vay se co duoc trang thai high ID trong eMule.

Thu dau tien ma chung ta nen thuc hien do la cau hinh lai eMule de su dung mot tap cac cong TCP/IP khac. Trong phien ban eMule vi du trong bai da cai dat, no dang su dung cac cong 19034 cho giao thuc TCP va 17157 cho giao thuc UDP. Ban can thay doi thanh 4660 cho giao thuc TCP va 4670 cho giao thuc UDP. Thao tac nay duoc thuc hien tren trong Options > Connection. Trong hinh 3, ban co the thay duoc eMule da duoc cau hinh nhu the nao va trong hinh 4 eMule da duoc cau hinh dung. Khong quen kich “Apply” sau khi thay doi cau hinh nay. Thoat eMule.


Hinh 3: Cac cong eMule dang su dung


Hinh 4: eMule da duoc cau hinh dung

Neu ban su dung mot chuong trinh P2P khac thi ban nen vao menu cau hinh cua no va thay doi cac cong TCP va UDP mac dinh thanh cac so da goi y trong bai voi muc dich tao su de dang hon de theo doi tiep huong dan nay.

Bay gio chung ta can cau hinh tuong lua ben trong cua Windows XP.

Cau hinh tuong lua cua Windows XP

Windows XP SP2 co mot tuong lua ben trong co the khoa cac ket noi P2P (neu ban khong co SP2 da duoc cai dat thi se khong co Windows Firewall). Chinh vi vay chung toi phai cau hinh Windows XP de mo cac cong da su dung. Neu ban co mot chuong trinh tuong lua khac da duoc cai dat nhu ZoneAlarm hoac Norton Personal Firewall, thican phai tao mot thu tuc tren chuong trinh tuong lua cua minh. Sau khi chay chuong trinh P2P lan dau tien, ban co the mo khoa no tren Windows Firewall (bang cach kich vao Unblock tren man hinh nhu trong hinh 5 ben duoi) nhung tat ca dieu do la chua du.


Hinh 5: Windows hoi co muon mo khoa chuong trinh P2P khi chay no lan dau tien

Mo Control Panel > Windows Firewall va kich vao tab Exceptions. Chuong trinh P2P cua ban co the se duoc liet ke o day (co the nhu trong hinh 6), eMule da duoc liet ke. Neu khong, ban kich vao Add program va chon chuong trinh P2P cua minh.


Hinh 6: Cau hinh tuong lua Windows

Tham chi neu chuong trinh P2P cua ban da duoc liet ke trong tab Windows Firewall Exceptions thi cung van phai kich vao Add port. Sau do dat ten cho nguyen tac nay (vi du nhu “eMule TCP Port”), them so cong TCP ma eMule su dung (4660), chon “TCP” va kich OK (xem hinh 7).


Hinh 7: Them cong TCP da duoc su dung boi eMule.

Tiep tuc kich mot lan nua vao Add port, dat ten cho nguyen tac nay (vi du nhu “eMule UDP Port”), them so cong UDP ma eMule su dung (4670), chon “UDP” va kich OK (xem hinh 8).


Hinh 8: Them cong UDP da duoc su dung boi eMule

Nhung nguyen tac moi luc nay se duoc liet ke trong tab Windows Firewall Exceptions, xem hinh 9.


Hinh 9: Nhung ngoai le cua Windows Firewall

Luc nay kich tab Advanced. Man hinh the hien trong hinh 10 se duoc bat ra. Kich vao nut Settings dau tien trong truong "Network Connection Settings".


Hinh 10: Windows Firewall

Nhu nhung gi ban thay trong hinh 11, o day se khong co cau hinh nao cho chuong trinh P2P cua ban, chinh vi vay chung ta can phai them vao hai cau hinh o day, moi mot cau hinh cho mot giao thuc (TCP va UDP).


Hinh 11: Cac thiet lap nang cao cua tuong lua

Kich Add, sau do nhap vao ten cho cau hinh nay (vi du nhu “eMule TCP Port”), ten may tinh hoac dia chi IP may tinh cua ban dang su dung, so cong TCP (4660) trong ca hai truong “External Port number” va “Internet port number”, kich TCP va kich OK. Trong truong hop bai nay, chung toi da su dung ten may tinh la “Gabe”.

Neu ban khong biet ten may tinh cua minh, hay vao Control Panel > System > chon tab Computer Name. No se hien thi ten may tinh cua ban o day. Neu ban thich su dung dia chi IP cua may tinh va khong biet no thi ban hay kich vao Start > Run > Cmd sau do danh Ipconfig va nhan Enter. Lenh nay se liet ke dia chi IP may tinh ma ban dang su dung. Chung toi biet rang dia chi IP may tinh cua ban co the thay doi nhung se cau hinh router de gan cung mot dia chi IP o phan duoi, chinh vi vay ban khong lo ve van de nay.


Hinh 12: Them cong TCP da duoc su dung

Bay gio lap lai qua trinh cho cong UDP: kich Add, sau do nhap vao ten cho cau hinh nay (vi du nhu “eMule UDP Port”), ten may tinh hoac dia chi IP may tinh cua ban dang su dung, so cong UDP (4670) trong ca hai truong “External Port number” va “Internet port number”, tich UDP va kich OK.


Hinh 13: Them cong UDP da duoc su dung

Luc nay ban se thay ca hai cau hinh da chon tren tab “Windows Firewall advanced settings”, xem trong hinh 14.


Hinh 14: Cac cau hinh su dung eMule hien trong che do su dung

Kich OK va luc nay ban da cau hinh xong Windows Firewall

Buoc tiep theo chung ta se cau hinh router.

Cau hinh router

Ten cac tuy chon cho cau hinh router cua ban se thay doi phu thuoc vao loai router va model cua no. Trong cac vi du cua bai, chung toi su dung router D-Link DI-524.

Thu dau tien ma ban can phai thuc hien o day la vao panel dieu khien cua router. Neu ban khong biet cach vao hay doc huong dan cua chung toi ve thiet lap mot mang bang router bang thong rong.

O day ban can tim tuy chon co ten goi la “Virtual Server” hoac tuong tu. Trong router nay, tuy chon nay la tuy chon dau tien nam trong phan “Advanced”, xem trong hinh 15.


Hinh 15: Tuy chon may chu ao

O day ban can chon “Enable”, dat ten cho cau hinh nay (vi du nhu “eMule TCP Port”), nhap vao dia chi IP may tinh cua ban (hoac may tinh dang chay chuong trinh P2P), tich TCP, nhap vao so cong TCP (4660) trong ca hai truong “Private Port” va “Public Port” (cac truong nay cung co ten goi tuong ung la “Internal Port” va “External Port”), chon Always va kich Apply. Neu ban khong biet dia chi IP may tinh cua minh, hay kich Start > Run > Cmd sau do danh vao Ipconfig, nhan Enter. Lenh nay se liet ke dia chi IP ma may tinh ban dang su dung.


Hinh 16: Mo cong TCP da duoc su dung boi eMule

Lap lai qua trinh tren voi cong UDP: chon “Enable”, dat ten cho cau hinh nay (vi du nhu “eMule UDP Port”), nhap vao dia chi IP may tinh cua ban (hoac may tinh dang chay chuong trinh P2P), tich UDP , nhap vao so cong UDP (4670) trong ca hai truong “Private Port” va “Public Port” (cac truong nay cung co ten goi tuong ung la “Internal Port” va “External Port”), chon Always va kich Apply.


Hinh 17: Mo cong UDP da duoc su dung boi eMule

Luc nay ban se thay o day hai nguyen tac moi da duoc them va kich hoat trong phan Virtual Server cua router, xem trong hinh 18.


Hinh 18: Cac cong TCP va UDP cua eMule da duoc mo tren router cua ban

Luc nay ban can lam cho router luon gan cung mot dia chi IP cho may tinh, bang khong cau hinh se dung lam viec neu router cua ban gan sang mot dia chi IP khac o thoi diem tiep theo khi bat no.

Ban can tim cau hinh DHCP trong panel dieu khien router cua ban. Trong router cua bai nay thi no nam o Home > DHCP. O day ban co the tim thay cau hinh co ten “Static DHCP”.


Hinh 19: Cau hinh DHCP

Viec cau hinh router cua bai luon luon gan cung mot dia chi IP rat de dang. Trong hop danh sach co ten “DHCP Client” co mot danh sach tat ca cac may tinh da ket noi voi router. Chinh vi vay rat de dang cho viec chon may tinh trong danh sach do (may tinh co ten “Gabe”), kich “Clone”, chon Enable sau do kich Apply.


Hinh 20: Cau hinh router luon gan cung dia chi IP cho may tinh cua ban

Voi cau hinh nay, may tinh cua ban se luon co cung mot dia chi IP, chinh vi vay chung ta se khong mat cac cau hinh da thuc hien truoc do.

Bay gio chinh la luc kiem tra xem moi thu da duoc cau hinh dung chua. Ban vao chuong trinh P2P, kich Connect va se nhan duoc trang thai “open” hoac high ID (thay cho “firewalled”), o mui ten do trong hinh 21. Trong eMule, chung toi co the chay lai test ben trong cua no (Option > Connection > Test Port) de xem cau hinh cua minh da duoc thuc hien hay chua, xem hinh 22.


Hinh 21: Trang thai high ID voi eMule


Hinh 22: Kiem tra ket noi thanh cong