Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/1593758/07082008.aspx

Hoat dong Doan: Xoa tan goc “benh thanh tich”

Ket qua danh gia chinh xac hoat dong cua Doan se co y nghia to lon trong viec phat trien, dan dat phong trao thanh nien, gop phan quan trong xoa tan goc “benh thanh tich” dang dien ra tai mot so co so Doan.

Hoat dong cua Doan dang ngay cang thuc chat hon  Anh: Tuan Minh
Nhung y kien tham luan tai Hoi thao Nghien cuu xay dung chi so danh gia to chuc Doan va phong trao thanh nien cap tinh, dien ra hom qua (6/8) tai Ha Noi, da thu hut su quan tam cua dong dao can bo Doan.

TS.Tran Van Mieu - nguyen Giam doc Trung tam Van hoa giao duc tong hop thanh thieu nien, phan anh: Khi dang con lam viec tai Tinh Doan Hoang Lien Son (cu), ong co den lam viec voi mot thi Doan trong tinh.

Lan dau den lam viec, Bi thu thi Doan bao cao: “Nam nay hoat dong tien bo hon nam truoc”. That bat ngo la 3 nam sau ong lai lam viec voi thi Doan do va lai duoc nghe bao cao: “Nam nay hoat dong tien bo hon nam ngoai”, ma khong thay co nhung can cu, so lieu hay minh chung cu the nao.

Ong Tran Van Mieu cho biet, tinh trang nhan xet, danh gia chung chung dang dien ra o kha nhieu noi, lam xau hinh anh cua to chuc Doan. “Toi den nhieu co so, ai cung bao hoat dong tot lam, sinh hoat hieu qua lam ma tot den dau, hieu qua den dau thi khong ai danh gia duoc”- ong Tran Van Mieu noi.

Mot so dai bieu khac cung khang dinh: Tinh trang noi doi lan nhau, ap luc chay theo thanh tich, lam bao cao theo kieu “boc thuoc” nham chong che va gui len cap tren rat can duoc som chan chinh...

Khong chi gop phan khac phuc thuc trang neu tren, neu bo tieu chi duoc ban hanh con giup cho cac tinh, thanh Doan va co so Doan tu danh gia chinh xac hon ve minh, nhin thay ro hon nhung diem manh va yeu de khac phuc.

Tuy nhien, mot van de dat ra la “dau vao” cua quy trinh danh gia la cac so lieu cua Doan thuong xuyen thay doi, nhieu hoat dong kho luong hoa ngay duoc hieu qua va tac dong den DVTN.

“Tai Brazil tu nam 2003, da dua ra chi so phat trien thanh nien (bao gom cac yeu to ve giao duc, thu nhap, suc khoe) va sau nay to chuc Unesco thua nhan chi so nay” - TS Nguyen Van Thanh - Vien nghien cuu thanh nien cho biet.

Mot so y kien khac de nghi chi nen ap dung bo tieu chi danh gia doi voi hoat dong cua Doan tai co so vi du nhu cap phuong, xa vi day la noi to chuc truc tiep cac hoat dong cho thanh nien; nen co co che de ca nguoi dan va DVTN cung co the tham gia vao viec danh gia.

Chanh Van phong T.U Doan Nguyen Manh Dung, Truong Ban Kiem tra T.U Doan Nguyen Quang Truong deu cho rang, can chuan bi ky truoc khi ban hanh bo tieu chi nham tranh tinh trang tao ke ho.

Bi thu T.U Doan Nguyen Dac Vinh, cho biet, mac du xay dung bo tieu chi danh gia la viec kho nhung T.U Doan va Vien nghien cuu thanh nien se quyet tam de som co the hoan thanh du thao bo tieu chi trinh Ban Thuong vu T.U Doan vao thang 11/2008.

Phat bieu tai Hoi thao, Bi thu thu nhat T.U Doan Vo Van Thuong khang dinh bo tieu chi phai danh gia dung, khach quan phong trao TTN hien tai vi dieu do co vai tro quan trong dinh huong va dan dat cac hoat dong cua Doan trong tuong lai. T.U Doan danh gia cac tinh, thanh Doan; cac tinh, thanh Doan se danh gia cac huyen, thi Doan.

Phuong thuc danh gia gom: Tu danh gia; Cap tren danh gia cap duoi va danh gia doc lap. Ve tieu chuan danh gia, anh Vo Van Thuong cho rang, can gon, ro, de lam, de hieu, de ap dung, de kiem tra va khi can co the tranh luan duoc.

Khi danh gia doc lap, tieu chuan phai khat khe hon, co quan danh gia phai dung cam neu ra ket qua danh gia va chiu trach nhiem ve ket qua da dua ra. Du kien, ngay 15/12 hang nam tat ca cac hoat dong danh gia phai duoc hoan tat. 

Minh Tuan