Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/1780404/07112008.aspx

“Doi moi phuong phap giang day”: Lop qua dong: lam sao doi moi?

Lop 1/4 Truong tieu hoc Trang Dai (Bien Hoa, Dong Nai) co den 61 hoc sinh, sau hoc sinh ngoi chung mot ban! -Anh: Nguyen An
Dien dan “Doi moi phuong phap giang day” tiep tuc nhan duoc rat nhieu y kien cua ban doc. Ben canh nhung y kien nhan dinh, de xuat cac phuong an doi moi con co ca phan bien y kien da dang truoc do.

>> Dien dan "Doi moi phuong phap giang day"
>> Doi moi phuong phap giang day: “Giao vien bi rang buoc qua nhieu”
>> Nguoi thay cam dong
>> Day van bang ban do tu duy
>> Nguoi thu phuc hoc tro
>> “Doi moi phuong phap giang day”: Thao go rang buoc

* O truong chung toi, hau het cac lop hoc tieng Anh deu co si so sinh vien tu 100 tro len. Do so luong sinh vien dong nhu vay nen mac du day theo cac giao trinh chuan cua nuoc ngoai (Streamline cho he trung cap, Headway cho he cao dang), phan luyen nghe va luyen noi chung toi gap rat nhieu kho khan boi le cac giao trinh nay duoc nuoc ngoai soan thao cho mot lop hoc tieng Anh chuan chi gom 15-20 hoc sinh.

Cac phuong phap day tieng Anh hien dai theo khuynh huong giao tiep ma chung toi hoc duoc trong truong su pham, trong cac khoa tap huan cung nhu trong cac sach day phuong phap deu rat kho ap dung cho mot lop hoc co si so qua dong nhu vay. Khi day theo cac giao trinh chuan nhu Streamline, Headway… rat nhieu phan hoat dong giao tiep chung toi da phai luoc bo hoac day theo cach rieng cua minh cho phu hop. Hieu qua cua nhung gio luyen noi vi the rat thap hay hau nhu khong co.

Thu tu, bai vo tham gia dien dan “Doi moi phuong phap giang day” gui ve toa soan Tuoi Tre, 60A Hoang Van Thu, P.9, Q.Phu Nhuan, TP.HCM hoac dia chi email: giaoduc@tuoitre.com.vn. Ngoai bi thu vui long ghi ro: dien dan “Doi moi phuong phap giang day”.

De viec day va hoc tieng Anh trong cac truong dai hoc, cao dang co hieu qua hon, ngoai viec doi moi chuong trinh, cai tien phuong phap… thi viec can phai lam ngay la phan loai trinh do tieng Anh cua sinh vien dau vao, chia nho lop theo cac trinh do, gioi han si so lop… Con neu cu duy tri tinh trang mot lop hoc tieng Anh qua dong voi du moi trinh do nhu o hau het cac truong hien nay thi du co giao trinh tot, giao vien gioi voi phuong phap hien dai the nao chang nua, tinh trang sinh vien cao dang, dai hoc khong noi duoc tieng Anh van khong the khac phuc.

NGUYEN THI DUNG
(giao vien khoa ngoai ngu
Truong cao dang Kinh te ky thuat cong nghiep II TP.HCM)

* O truong chung toi, si so lop len den hang tram la chuyen khong la. Trong mot lop hoc dong duc nhu vay, that la mot thu thach neu nguoi thay muon ap dung nhung phuong phap giang day moi. Chang han, neu hoc nhom, chia nho qua thi khong the du thoi gian cho cac nhom trinh bay ket qua lam viec, nhom qua dong thi sinh vien khong tham gia tich cuc. Neu thao luan se rat mat thoi gian.

That qua kho de “lay nguoi hoc lam trung tam” trong nhung lop hoc qua dong. Chi mot nguoi thay khong du. Vi si so qua nhieu, giao vien khong the co co hoi tiep xuc voi hoc sinh, ma chi co the tiep xuc voi… tap the. Dieu nay se gay tro ngai cho giao vien khi khoi day tinh tich cuc cho nguoi hoc, nhat la tam ly y lai, thu dong thuong co trong nhung lop dong nhu vay.

NGUYEN THI PHUOC
(Truong cao dang Phat thanh truyen hinh 2)

Có nen tháo gõ mọi ràng buọc?

Doc ý kién “Tháo gõ mọi ràng buọc” của giảng vien Lam Quang Vinh (Tuoi Tre ngay 6-11), toi cảm tháy bát an vói nhũng “nguyen tác” duọc tác giả neu ra.

Tác giả cho ràng tháo gõ mà tác giả muón là khong láy viẹc chạy theo chuong trình làm thuóc do thi dua. Quả nhien là nhièu chuong trình hiẹn nay quá tải nen giáo vien vì phải chạy theo chuong trình làm mát cả húng thú học của học sinh.

Tuy nhien, néu khong dạt ra yeu càu phải hoàn thành chuong trình, chảng lẽ ai muón dạy dén dau thì dạy bát cháp yeu càu chỉnh thẻ của chuong trình? Toi nghĩ mọt chuong trình ban hành dã phải duọc các chuyen gia can nhác dẻ dảm bảo yeu càu của giáo dục nen khong thẻ tùy tiẹn cát xén. Ván dè dáng thay dỏi ỏ day khong phải là khong càn theo chuong trình mà là càn hoàn thiẹn chuong trình cho phù họp vói thục tiẽn giáo dục. Rõ ràng khong thẻ vì búc xúc vói sụ quá tải của chuong trình ma tùy tiẹn cát xén chuong trình.

Diẻm tháo gõ nua là tác giả cho ràng sủ dụng giáo án viet tay có dièu kiẹn cham chút hon giáo án diẹn tủ, giáo án diẹn tủ dãn dén sao chép hàng loạt. Thục chát của nhũng hiẹn tuọng này khong phụ thuọc vào sủ dụng giáo án gì. Khi nguòi dạy khong có ý thúc tích cục thì dù là giáo án diẹn tủ hay viét tay dèu có thẻ là sản phảm sao chép, nguọc lại thì khong kẻ giáo án loại nào cũng dèu duọc cham chút.

Trong thục té rát nhièu nguòi dạy giáo án diẹn tủ có hiẹu quả tháp hon dạy giáo án viét tay, dièu này khong có nghĩa giáo án diẹn tủ khong bàng giáo án viét tay mà là nguòi sủ dụng giáo án diẹn tủ chua biét sủ dụng tót. Viẹc khong biét vạn dụng nó khong phải lõi của giáo án diẹn tủ mà là lõi của nguòi sủ dụng. Nguòi ta khong thẻ che máy cày kém trau cày khi khong biét sủ dụng máy cày. Toi nghĩ là khong thẻ cú bàng lòng vói trau cày mãi khi loài nguòi dã phát minh ra máy cày. Cách lạp luạn benh vục cho giáo án viet tay phải chang là mọt thái dọ ngại khó trong viẹc tìm hiẻu và nang cao kỹ nang sủ dụng giáo án diẹn tủ của khong ít giảng vien hiẹn nay?

TS NGUYEN VAN VIET
(giảng vien Truòng cao dảng Su phạm Long An)

---------------------------

Hoc chu dong

Hoc vien Kim Cuc thuc hanh giang bai theo phuong phap giao duc chu dong -Anh: THAI BINH
Mot nhom chuyen gia da mo khoa huan luyen ve cac phuong phap giao duc chu dong tai hoi quan Den Voi Nhau (quan Binh Thanh, TP.HCM). Hoc vien la cac giao vien, nhan vien cong tac xa hoi, bac si…

Cu tuong giang vien phai sam nhieu phuong tien day hoc nhung that bat ngo, tren ban giang vien chi co hon chuc to giay trang va but long xanh do, canh do la chiec bang to. Mo dau bai hoc “Phuong phap lam viec nhom”, thac si Nguyen Thi Oanh viet len bang ba cau hoi: The nao la mot cuoc thao luan nhom thanh cong? Truong nhom phai la nguoi nhu the nao va anh/chi lam gi? Nhom vien phai lam gi?

Ngay sau do, 30 hoc vien duoc chia thanh sau nhom, hai nhom thao luan mot cau. Trong luc cac nhom lam viec, giang vien den tung nhom de ho tro khoi dong thao luan, goi y, dinh huong, kich thich nhom vien e de tich cuc phat bieu. Sau nam phut, tung nhom dan “san pham” len bang va cu dai dien trinh bay truoc lop.

Thanh vien cac nhom khac gio tay bo sung nhieu y kien cho hai nhom trinh bay cau dau tien. Giang vien ghi nhan tat ca y kien bo sung, dong thoi phan tich sau de hoc vien tu ngo ra cac y kien dung, sau do cung cap them nhieu y quan trong: “Moi nhom chi nen tu 3-5 nguoi, co nam co nu, dung doi tuong, thao luan mat doi mat”. Sau do, giang vien gop y khac phuc mot so han che trong qua trinh lam viec cua cac nhom: nhap cuoc e de, “ngoi sao” tranh noi, khong co “nhac truong” dieu phoi thao luan… Roi giang vien nhan manh: “Khi lam viec nhom, tat ca y kien (ket qua thao luan) cua nhom deu thuoc ve ta, va do la dong luc thoi thuc ta tich cuc phat bieu va sau do hanh dong”. 

Mot trong nhung dieu thu vi nhat cua khoa huan luyen chinh la hoc vien duoc thuc hanh giang bai. Giang vien cho cac nhom thao luan tim de tai, tat ca thanh vien trong moi nhom gop y xay dung “giao an” de dai dien nhom len “dung lop”. Do chua ranh re nen co “giao vien” chi trong 15 phut da vo tinh ap dung mot leo ba phuong phap la lam viec nhom, hoi dap va neu y kien ghi bang. Ngay sau khi dong vai “hoc tro”, hoc vien thoat cai bien thanh “nha phe binh”. Ho khong chi khen nhung uu diem ma con giup “giao vien” nhan ra nhung han che: chu de khong ro, chua dung trinh tu cua phuong phap, dieu hanh lop kem sinh dong…

Giang vien de nghi “giao vien” phan bien cac y kien roi bo sung nhan xet rieng. O phan nay, cac hoc vien hoc hoi duoc “van hoa phe binh” tu giang vien: neu uu diem truoc nhuoc diem, cang nhieu uu diem cu the cang tot, gop y tren tinh than chan thanh xay dung “nen lam the nao thi tot hon”.

“Truoc day toi tung nghe noi ve cac phuong phap giao duc chu dong nhung do khong biet cach thuc hien nen thoi. Sau khi hoc, toi dang tung buoc ap dung va thay lop hoc sinh dong han” - anh Nguyen Thanh Le, giao vien Truong THCS & THPT Sao Viet (Q.7, TP.HCM), chia se. Tuy me man cach day chu dong nhung mot so giao vien cho biet chua the ap dung duoc vi ngai lop dong, hoc sinh e ngai phat bieu va “chay” giao an. Thac si Pham Thi Thuy chia se: “Co nhieu phuong phap ap dung cho lop dong nhu hoi dap, neu y kien ghi bang, hoi chuyen gia, dong vai... Neu nguoi thay biet cach to chuc va dong vien thi chac chan nguoi hoc se tich cuc tham gia. Neu chi chon noi dung cot yeu de dao sau thi khong lo, day hoc mot cach may moc theo giao trinh moi lo tre gio”.

Ban Huyen Trang cho biet: “Chung toi duoc hoc chu khong phai bi hoc, nho do tiep thu bai rat nhanh va nho lau, hon han cach hoc thu dong mot chieu trong truong DH ma toi dang theo hoc”. Khong chi la noi dung bai hoc, cac hoc vien con “luom” duoc rat nhieu dieu bo ich de ap dung vao cong viec va cuoc song, dac biet la cac ky nang giao tiep, lanh dao nhom, hoa nhap dam dong…

THAI BINH