Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2043672/03042009.aspx

Con nuoi thuong binh co duoc cong diem uu tien?

"Toi la con nuoi cua thuong binh, co giay chung nhan cua phap luat, co duoc cong diem uu tien khong? Ban toi cung la con nuoi nhung chua lam giay to chung minh co duoc cong diem khong?".

Nguoi than cho thi sinh ben ngoai khu vuc thi mua tuyen sinh DH - CD 2008 -Anh: Hong Vinh

Neu co giay to chung minh hop phap viec duoc nhan lam con nuoi, ban duoc uu tien nhu doi voi con de cua thuong binh. Neu chua co giay to chung nhan lam con nuoi truoc phap luat, ban chua duoc huong uu tien.

La thi sinh tu do, que o Nghe An nhung muon dang ky du thi tai dia diem Ha Noi, toi phai khai nhu the nao trong muc ho khau thuong tru (Ha Noi hay Nghe An)? Phan xac nhan nguoi khai phieu thi toi phai dien thong tin nhu the nao?

Ban khai ho khau thuong tru la noi quan ly ho khau cua minh. Nguoi khai phieu chinh la ban va xac nhan ho so cho ban la chinh quyen dia phuong, noi quan ly ho khau thuong tru cua ban.

Cac khoa ky thuat truong DH Hang hai co tuyen nu khong? Co can phai biet boi khong. Toi la nguoi mien nui co duoc thi khong?

Thi vao truong dai hoc hang hai can co nhung yeu cau gi ve thi luc, chieu cao, tuoi tac?

Truong DH Hang hai co nhung nganh khong tuyen nu nhu sau: Dieu khien tau bien, khai thac may tau bien,  bao dam an toan hang hai. Ban khong bat buoc phai biet boi truoc khi vao truong. Neu nghe nghiep cua ban can den ky nang nao thi nha truong se dao tao ky nang do cho ban. Viec ban sinh ra va lon len o mien nui khong anh huong den nghe nay.

De thi vao truong nay ban can co suc khoe. Dac biet, voi ba nganh vua ke tren, quy dinh chieu cao voi cac thi sinh nam la tu 1,62 m tro len; Thi luc quy dinh chung la 8/10 tro len. Khong han che tuoi tac.

Toi la bo doi, thang 6/2009 toi ra quan. Toi o khu vuc 1. Khi thi DH toi can co giay to gi de huong ca hai dien uu tien ke tren?

Ban chi can co quyet dinh ra quan la duoc huong uu tien theo doi tuong phuc vu trong quan doi o khu vuc 1, duoc cong 2,0 diem.  Khi ban da ra quan thi ban duoc huong them uu tien theo khu vuc cua ho khau nua. Uu tien khu vuc ho khau thi chi can dia phuong ban o xac nhan ho so dang ky du thi cho ban la du.

Toi la thi sinh thi nho truong nay de hoc truong kia khong to chuc thi nhung hai tinh, thanh pho do lai o cach xa nhau co duoc khong?

Hai tinh thanh pho o xa nhau khong anh huong gi den viec dang ky va du thi cua ban.

Toi nhap ngu nam 2007 va xuat ngu thang 1/2009, duoc cong may diem? Bo toi la benh binh mat suc lao dong 81 phan tram va toi o KV2, co duoc huong them uu tien nay khong va tong cong duoc may diem?

Ban duoc cong them toi da la 3,5 diem.

Toi la nguoi dan toc thieu so, thuoc doi tuong 01?

Ban khai doi tuong 01 la dung.

Hai nam truoc truong cua toi la truong ban cong, nay thanh truong cong lap. Khi dang ky du thi toi phai ghi ten truong va ma truong nhu the nao?

Ban ghi ten truong theo ten moi.  Ma truong theo truong; ma don vi dang  ky du thi ghi theo dia diem ban nop ho so.

Toi dang phuc vu trong quan doi, duoc 17 thang, la dan toc Dao o Chiem Hoa (Tuyen Quang), toi duoc cong may diem?

Ban duoc cong 3,5 diem.

Toi dang ky hoc truong CD khong co dao tao lien thong, sau nay hoc xong CD toi co the hoc lien thong len DH o truong DH khac khong?

Ban co the hoc lien thong len DH o truong DH khac, mien la truong do co dao tao lien thong va ban theo hoc cung nhom nganh.

Toi dang hoc he trung cap o mot truong DH, nam nay toi muon du thi tuyen sinh co phai xin dau xac nhan cua truong  DH hay cua dia phuong?

Ban co the xin dau o truong dai hoc hoac dia phuong deu duoc.

Cau hoi tuyen sinh xin gui ve dia chi: Ban Khoa - Giao, Bao Tien Phong, 15 Ho Xuan Huong, Ha Noi; hoac dia chi  e-mail: hothubaotienphong@gmail.com   DT: 0988795500 (nhan tin).

Ho Thu
Thuc hien