Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2159232/07062009.aspx

Rac roi voi han muc cap so do  30 m2

>> Quoc hoi thong qua, se hop nhat ngay "so hong", "so do"

Quyet dinh khong cap so do cho dien tich dat duoi 30m2 cua UBND thanh pho Ha Noi, co hieu luc tu ngay 9/4, lam nay sinh nhieu rac roi khi thuc hien.

Quan den dan, kho ca

Ha Noi co han che duoc tinh trang nha sieu nho, sieu mong duoi 30m2. Anh: Nguyen Tu

Cach day bon nam, anh Nguyen Van Bang o quan Ha Dong mua lai thua dat 28 m2 nhung chua lam so do. Tu day den nay, anh Bang xay dung nha va o on dinh tren manh dat nay.

Khi thanh pho Ha Noi ban hanh Quyet dinh 58, anh Bang cung nhu nhieu ho dan khac rat hoang mang.

“Du mua dat o lau nam nhung voi quy dinh moi, chac chan gia dinh toi khong the lam duoc so do vi giay to nha dat chi la mua ban trao tay” - Anh Bang lo lang.

Khong chi anh Bang, o Ha Noi, con hang van thua dat duoi 30 m2 dan xay dung nha o. Hang loat can ho tap the co dien tich duoi 30 m2 chua co so do, hay nhung thua dat duoi 30 m2 con lai khi nha nuoc lay dat lam du an, giai phong mat bang.

Truoc yeu cau thuc hien quyet dinh tren, phong tai nguyen va moi truong cac quan, huyen khong tiep nhan ho so cap giay chung nhan quyen su dung dat (so do) cho nhung thua dat duoi 30m2, duoc chia tach tu ngay 9/4/2009, ke ca nhung thua dat duoi 30 m2 mua ban trao tay truoc ngay 9/4/2009 duoc coi la chua hinh thanh.

Nhung nguoi co nhu cau khi den lam thu tuc deu nhan duoc cau tra loi cua can bo dia chinh: “Theo quy dinh moi, khong lam duoc so do cho manh dat duoi 30m2 moi tach thua”, con viec chung minh cho viec manh dat chia tach truoc ngay quyet dinh co hieu luc thi vo cung kho khan.

Dieu dang noi, ke tu sau ngay 9/4/2009, tai Ha Noi xuat hien rat nhieu truong hop dong so huu thua dat voi dien tich tu 30 m2 den duoi 60 m2.

Co truong hop hai ho doc lap mua chung manh dat 58 m2, khi lam thu tuc tach thua, sang ten quyen so huu, du khong muon nhung theo quy dinh moi, ho van phai lam thu tuc de cap so do dong so huu doi voi manh dat tren. Nhung, khi chuyen nhuong, phai co mat day du moi nguoi dung ten trong so do vi ai cung co quyen loi nhu nhau.

Them nua, viec chia thua ke la thuc su kho khan voi quy dinh ve dien tich tren 30 m2 moi duoc cap so do.

“Voi quy dinh moi nay, se han che tinh trang nha sieu mong, sieu nho. Tuy nhien, dieu nay khong chi gay kho khan cho dan ma con kho khan cho cac co quan quan ly co so” - Mot can bo dia chinh danh gia.

Giai quyet the nao?

Theo cac phong tai nguyen va moi truong quan, huyen, tu khi thuc hien Quyet dinh 58, vuong mac nhieu nhat la tinh trang mua ban trao tay doi voi nhung manh dat co dien tich nho, dan da an o on dinh, nay moi lam thu tuc.

“Quy dinh moi khien can bo lien tuc phai giai thich cho dan, nhung dan khong thay thoa dang” - Mot can bo cho biet.

Theo quy dinh moi, chi cho phep nhung thua dat nho hon 30 m2 o nhung noi thuoc du an giai phong mat bang duoc cap so do bang cach ghep hoac chuyen nhuong cho ho lien ke thanh mot thua dat co dien tich hon 30 m2. Dieu nay dat ra van de: hang nghin thua dat co dien tich nho hon 30 m2 duoc hinh thanh tu giai phong mat bang cua cac du an se giai quyet nhu the nao?.

Thuc te cho thay, khong phai ho dan nao cung muon nhuong lai, hoac co du tien de hop khoi voi ho lien ke.

Theo ly giai cua So Tai nguyen & Moi truong Ha Noi, nhung truong hop bi thu hoi con lai dien tich duoi 30 m2 thi chi cap nhat dang ky bien dong dat o dang sau giay chung nhan quyen su dung dat, khong phai cap so do moi, vi ho duoc cap roi. Con dien tich do co duoc xay dung nha hay khong lai do Luat Xay dung va quy hoach thanh pho quy dinh.

Doi voi nhung ho dan nhan dat dich vu nho hon 30 m2 sau khi giao dat nong nghiep de lam du an, hien nay chua ro huong xu ly.

Dai dien phong tai nguyen va moi truong cac quan, huyen cho hay, du quy dinh khong cap so do cho thua dat duoi 30 m2, viec mua ban trao tay voi nhung thua dat duoi 30 m2 van dien ra va khong the quan ly duoc.

“Viec nay phai do cap phuong, dac biet la cong an phuong quan ly ve nhan, ho khau moi xac minh duoc. Con nhung truong hop mua dat ma tach thua nho hon 30m2 truoc ngay 9/4/2009, van duoc cap so do binh thuong. Viec xac dinh loai dat, vi tri co ho so hoac khong co ho so thi hoi dong dat dai o phuong, xa xac nhan xem co du dieu kien cap so do hay khong” - Mot can bo noi.

Theo Luat su Nguyen Manh Thuat, Van phong Luat su Dong Nam A, Ha Noi, viec khong cap so do cho nhung thua dat nho hon 30 m2 vo tinh han che cac quyen va loi ich hop phap cua cong dan, boi ca luat Dan su va Luat Dat dai 2003, deu khong quy dinh han muc toi thieu trong viec mua ban, cho tang, thua ke, chia tai san ly hon.

Chang han, mot cap vo chong ly hon, co manh dat 58 m2, hai ben deu co nguyen vong duoc o tren phan dat se duoc chia.

Ro rang, truong hop nay xuat hien nhung rac roi, vi toa an van chia dat cho ho va it nhat mot trong cac thua dat moi hinh thanh se co dien tich it hon 30 m2.

Trong khi do, quy dinh lai khong tach thua, khong cap so do rieng cho tung thua dat moi duoi 30 m2.

Nguyen Tu