Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2331936/16092009.aspx

Giam canh tranh vi phi

Co doanh nghiep da uoc tinh nhung chi phi khong ten phat sinh trong hoat dong xuat nhap khau lam gia thanh san pham tang khoang 3%.

Nguoi tieu dung lanh du phat sinh tu phi khong ten. Trong anh: boc do phan bon nhap khau tai cang Sai Gon - Anh: T.T.D.

>> Ky 1:  Duong di cua mot container

Moi day nam cong ty lon co von dau tu nuoc ngoai da gui thu kien nghi len lanh dao UBND TP.HCM vi tinh trang ket duong lam anh huong den on dinh san xuat cua ho. Loi le trong thu kien nghi kha manh: neu nhung tro ngai ke tren khong som khac phuc se anh huong den buc tranh dau tu cua VN vi chi phi cho ket xe la rat lon doi voi doanh nghiep (DN).

Nguoi tieu dung ganh het

Giam doc mot doanh nghiep chuyen nhap khau thuc pham dong lanh tai TP.HCM cho biet hien nay gia cuoc van tai chiem gan 10% gia thanh san pham hang hoa ma doanh nghiep nay ban ra cho nguoi tieu dung.

Vi du, moi ky canh ga nhap khau co gia tren 40.000 dong thi gia cuoc van chuyen chiem khoang 4.000 dong. Tinh them cac chi phi ve thue, khai bao hai quan, lam thu tuc tai cang... truoc khi den tay nguoi tieu dung gia san pham tang them 3-4%.

Dua “phi khong ten” vao danh muc

Truong phong xuat nhap khau mot cong ty lien doanh o TP.HCM ke: “Khi chung toi ke nhung chi phi phat sinh khong co hoa don chung tu vao cac dich vu lien quan den hoat dong xuat nhap khau, ong giam doc tai chinh nguoi nuoc ngoai dut khoat noi “khong”.

Tuy nhien, sau khi tham khao y kien mot nguoi ban lam trong mot hang tau va duoc biet ho cung co mot ban ke chi tiet cac khoan chi tuong tu, “sep” moi cho hop thuc hoa nhung khoan chi kia”.

Theo tong hop cua mot so lai xe container (“cong”), cac loai chi phi khong ten hien da chiem khoang 20% gia cuoc van tai cua DN. Van chuyen mot “cong” 40 feet tu TP.HCM di Dong Nai mat khoang 300.000 - 450.000 dong, tu TP.HCM di Ba Ria  - Vung Tau 400.000-500.000 dong, TP.HCM di Tay Ninh tren 400.000 dong, TP.HCM di Tien Giang 300.000-400.000 dong... Tat ca chi phi nay deu chua bao gom tien mua xang dau them khi bi tac duong.

Ngay tai cang, hang loat loai phi phai dong. Voi hang xuat khau neu dong tai kho rieng cua chu hang thi co phi nang “cong” rong ve kho dong hang, phi ha bai cho xuat... Voi hang nhap khau, neu de nguyen “cong” ve kho rieng thi co phi nang “cong” tu bai ve kho, neu rut hang tai bai thi co phi chuyen “cong” sang bai kiem hoa...

Theo cac DN xuat nhap khau, chi phi chinh thuc cho cac khau ke tren khong qua nhieu, nhung dieu lam dau dau la chi phi phat sinh “khong ten”. Anh L. - lai xe container tai mot DN van tai o TP.HCM - ke nhung chi phi phat sinh deu co ten la “boi duong”, tu khau nang, ha “cong”, boc xep hang hoa den kiem hoa va nhung khoan khong biet goi ten khac. “Ho lam thi co phi, nhung muon cong viec troi chay, khong mat thoi gian thi phai chi them” - anh L. noi.

Tong cong so tien chu hang bo ra cho toan bo dich vu lam thu tuc tai cang, dua hang ve den kho dao dong tu 4-5 trieu dong/”cong”. “Neu khong co nhung chi phi nay, cac DN giao nhan co the giam cuoc dich vu tu 20-30%” - giam doc mot cong ty giao nhan nham tinh.

Gia tang them 3%

Dau dau voi cac loai phi khong ten nay co le la nhung DN phai nhap nguyen phu lieu ve san xuat de xuat khau. “Mot “cong” hang xuat di cua chung toi thuong co gia tri khoang 200 trieu dong. Nhung tu luc nhap nguyen phu lieu ve san xuat luc den khi hoan thanh viec xuat hang, so phi khong ten doi khi len den 5-7 trieu dong/“cong” - giam doc mot DN o TP.HCM cho hay.

Theo ong Bui Nhu Viet, giam doc Cong ty co phan ky nghe go Long Viet (Binh Duong), moi cong doan tu luc tau hang cap cang den khi dua duoc hang ve kho cong ty deu thue dai ly van tai lam.

Do do tat ca chi phi nay sinh trong qua trinh giao nhan hang hoa va ca chi phi khong ten phat sinh trong qua trinh san xuat deu buoc phai dua vao gia thanh san pham. Giam doc mot DN nganh thuc pham uoc tinh cac chi phi vo ly trong qua trinh van chuyen hang hoa, san xuat va dua thanh pham den tay nguoi tieu dung chiem khoang 3%. “Day cung la mot trong nhung yeu to lam hang hoa san xuat ra kho canh tranh duoc voi hang Trung Quoc ve gia ca” - ong nay noi.

Giam doc mot cong ty chuyen san xuat phan bon o TP.HCM cho hay mac du khong truc tiep nhap nguyen lieu ve san xuat nhung don vi nay phai mua nguyen lieu tu cac nha nhap khau khac va thue DN van tai cho hang tu cang ve cong ty.

Hien nay, moi lo hang nhap ve khoang 100 tan nguyen lieu san xuat ure, kali, phi van chuyen tren 10 trieu dong, chua ke muc gia nguyen lieu ma don vi nay mua vao da bi doi len boi chi phi o cac khau lam thu tuc truoc do. Dieu nay khien gia nguyen lieu bi doi len gan 3%, anh huong khong nho den san xuat cua DN.

Tuong tu, ong Huynh Le Linh Vu, dai dien mot DN xuat khau trai cay o TP.HCM, dua mot vi du: cu moi “cong” hang xuat khau 150 trieu dong thi cuoc dich vu tren 10 trieu dong. Mot so DN da thong ke chi phi khong ten chiem khoang 2-2,5% tong chi phi cho mot “cong” hang xuat khau. Trong khi do, theo ong Bui Nhu Viet, chi can chenh lech doi len 1%/ “cong” cung du de nha nhap khau can nhac nen mua hay khong.

L.N.MINH - BACH HOAN

Thich “thuong luong” voi doanh nghiep

Theo ong Tran Huu Huynh, truong ban phap che Phong Thuong mai va cong nghiep VN (VCCI), du nganh thue co mot so hoat dong duoc ghi nhan tot hon nhieu so voi thoi gian truoc nhu: huong dan - tu van ve thue, tra loi kip thoi cac kien nghi cua doanh nghiep... nhung vuong mac lon nhat cua nganh thue van la su thuong xuyen thay doi cac chinh sach thue da ban hanh.

Ly do dua den dieu nay, theo ong Huynh, la do chat luong xay dung van ban chua tot. Chang han do viec thay doi chinh sach qua dot ngot dan den viec hai quan ap ma sai de tinh thue cung bi “va lay”. Hoac su khong thong nhat giua cac dia phuong ve thu tuc, thoi gian, dia diem thuc thi khien chinh sach thue moi noi duoc hieu moi kieu...

Nhung dieu nay, ong Huynh cho rang co cai thuoc ve quy dinh, nhung cung khong loai tru kha nang mot so nguoi trong linh vuc thue muon duy tri hinh thuc “thuong luong” voi doanh nghiep, thay vi phai cong khai minh bach ve chinh sach.

T. V. Nghi