Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/253012/22082007.aspx

Hoat dong doi ngoai cua ton giao Viet Nam trong dong chay hoi nhap Quoc te

Thoi gian qua, ton giao Viet Nam da tang cuong hoat dong doi ngoai, dat duoc nhung thanh tuu nhat dinh, khong chi duy tri quan he binh thuong, voi cac to chuc ton giao cac nuoc trong khu vuc va the gioi, ma con the hien ro viec mo rong quan he hop tac va giao luu quoc te.

Ve mat phap ly, cac hoat dong doi ngoai ton giao duoc quy dinh ro trong cac van ban phap luat cua Nha nuoc Viet Nam tu nam 1955.

Tai chuong V ve “Quan he quoc te cua to chuc ton giao, tin do, nha tu hanh, chuc sac” cua Phap lenh tin nguong, ton giao cong bo ngay 26/9/2004, cac dieu 34, 35, 36, 37 da quy dinh cu the ve cac yeu to lien quan den cac hoat dong quoc te cua cac ton giao o nuoc ngoai; ve viec chuc sac, nha tu hanh la nguoi nuoc ngoai giang dao tai Viet Nam.

Hoat dong doi ngoai ton giao da gop phan thuc hien chinh sach doi ngoai rong mo cua Nha nuoc Viet Nam trong cong cuoc doi moi va hoi nhap quoc te theo tinh than Viet Nam san sang la ban, la doi tac tin cay cua cac nuoc trong cong dong quoc te, phan dau vi hoa binh, doc lap va phat trien.

Quan he doi ngoai cua cac ton giao the hien ro nhat trong viec to chuc cac doan, cac chuc sac, tin do ra nuoc ngoai hoc tap, du hoi nghi, hoi thao doi thoai ve tin nguong ton giao; don va lam viec voi cac doan, cac to chuc ton giao nuoc ngoai vao Viet Nam, phoi hop thuc hien cac du an tai Viet Nam do To chuc Phi chinh phu (NGO) co nguon goc ton giao tai tro.

Hau het cac to chuc ton giao o Viet Nam deu co moi quan he quoc te o cac muc do khac nhau.

Phat giao Viet Nam co cac quan he va giao luu voi Phat giao cac nuoc trong khu vuc va tren the gioi nhu: Trung Quoc, An Do, Campuchia, Lao, Thai Lan, Sri Lanca, Nga, Mong Co, Phap, My, Nhat Ban va tham gia cac to chuc Phat giao quoc te nhu Hoi nghi Phat giao chau A vi hoa binh, Lien doan Than huu Phat tu the gioi, Hoi nghi Thuong dinh Phat giao the gioi.

Cong giao co moi quan he ve to chuc va la mot bo phan cua Giao hoi Cong giao hoan vu Vatican, co quan he giao luu voi Giao hoi Cong giao cac nuoc Phap, My, Philippines, Trung Quoc, cac nuoc chau Au, la thanh vien cua Lien Hoi dong giam muc A chau. Hang nam, cac giam muc Viet Nam toi Roma va mot so nuoc tren the gioi tham du cac sinh hoat va hoat dong ton giao do Toa thanh Vatican to chuc va cac to chuc ton giao khac moi.

Tong hoi Tin Lanh Viet Nam (mien Bac) va Tong Lien hoi Hoi thanh Tin Lanh Viet Nam (mien Nam) va mot so he phai Tin Lanh khac co quan he giao luu quoc te voi cac giao hoi Tin Lanh My, Han Quoc, Singapore, Duc, Bac Au...

Moi day, Doan lien minh Baptit the gioi gom mot so muc su My, Anh, An Do... vao tham, lam viec va giao luu voi Hoi thanh Baptit An dien TP HCM. Dao Hoi o Viet Nam thuong xuyen co moi quan he voi cong dong Hoi giao trong khu vuc Dong Nam A, nhu voi cong dong Hoi giao Malaysia, Indonesia, Arap Xeut  va Lien hiep Hoi giao the gioi. Dao Cao Dai la ton giao noi sinh nhung cung da som co quan he quoc te, dac biet voi To chuc Omoto giao, “Hoi Huynh de va tinh yeu dai dong” cua Nhat Ban va voi Cao Dai hai ngoai.

Trong 3 nam gan day 2004 - 2006, co 657 giao si, chuc sac, nha tu hanh cac ton giao xuat canh de du hoi nghi, hoi thao va tham gia cac hoat dong ton giao o nuoc ngoai.

Nho co moi quan he quoc te rong mo, den nay, cac Giao hoi ton giao Viet Nam da dao tao duoc doi ngu tang tai, giao si co trinh do cao, trong do co hang chuc nguoi co hoc vi tien si, thac si than hoc, triet hoc va hang tram giao si dang du hoc o nuoc ngoai

Viet Nam da cu hang chuc doan quan chuc cap cao va nhieu doan chuc sac dai dien cac to chuc quan chuc ton giao trong nuoc di du cac hoi nghi, hoi thao, doi thoai ve tin nguong ton giao va hoat dong ton giao quoc te, nhu doan cua Thu tuong Nguyen Tan Dung den Roma hoi kien voi Giao hoang Benedict XVI va hoi dam voi Thu tuong Vatican, Hong y Tarcisio Bertone; doan do ong Do Yen Thi, Truong ban Ton giao Chinh phu dan dau di tham va lam viec tai Vatican va Phap; 2 doan di du doi thoai tin nguong tai Indonesia; doan di du Doi thoai ve hop tac giua cac ton giao tai Philipines; doan di du doi thoai ve tu do ton giao Viet - My tai Washington; doan chuc sac dai dien Giao hoi Phat giao Viet Nam di du dien dan Phat giao the gioi lan thu nhat tai Hang Chau - Trung Quoc; doan du le Phat dan cua Phat giao Thai Lan; doan di Phap va Ucraina huong dan sinh hoat ton giao cho Viet kieu; doan chuc sac cac ton giao Viet Nam di My du Hoi nghi Thuong dinh thien nien ky cua cac nha Lanh dao ton giao va tinh than (8/2000), 2 doan dai bieu Ban Ton giao Chinh phu va mot so chuc sac ton giao sang My trao doi voi cac doi tac quan tam den van de ton giao o Viet Nam (5/2002 va 6/2004); doan Giao hoi Cong giao di du Dai hoi truyen giao A chau to chuc tai Thai Lan; doan du Hoi nghi Hoi dong Giam muc A chau ve van de hon nhan khac ton giao va doan di du Dai hoi Thanh Mau tai My.

Viet Nam da don va lam viec voi nhieu doan ton giao nuoc ngoai, nhieu ca nhan va to chuc ton giao, to chuc quoc te den trao doi, tim hieu ve tinh hinh ton giao va chinh sach ton giao o Viet Nam. Dien hinh la doan cua Hong y C.Sepe - Bo truong Bo truyen giao Vatican; doan Bao cao vien dac biet cua Lien Hiep Quoc ve tu do ton giao; doan Dac phai vien cua Tong thong My ve tu do ton giao quoc te; doan Vien Can du toan cau My; doan Hoi dong Giam muc Cong hoa Phap; doan dai bieu Toa thanh Vatican do Thu truong Ngoai giao Toa thanh Pietro Parolin lam Truong doan; doan cua Thien su Thich Nhat Hanh cung phai doan Phat giao quoc te thuoc tang than Lang Mai, Phap gom 200 tang ni tu 30 quoc tich khac nhau ve tham Viet Nam 2 lan, moi lan 2 - 3 thang; doan Bo Le nghi - Ton giao Campuchia; doan Lien minh Phat giao Lao; doan Truong Than hoc Singapore...

Tu nam 2001 den nay, da co hang chuc cuoc doi thoai nhan quyen, ton giao duoc to chuc tai Viet Nam, nhu doi thoai Viet - My, Viet Nam - Thuy Si, Viet Nam - Thuy Dien, Viet Nam - Australia, Viet Nam - Na Uy, Viet Nam - EU, Viet Nam - EC... voi chu de chinh la nhan quyen va ton giao, ngoai ra con de cap den mot so van de khac nhu: dan toc, thong tin dai chung, bao chi, phu nu, tre em... Cac cuoc doi thoai tu song phuong den da phuong, tu khu vuc den the gioi deu nham muc dich tang cuong hieu biet, gop phan kien tao hoa binh va giup do lan nhau tren con duong hoi nhap quoc te.

Tai cac dien dan nay, phia Viet Nam da the hien su minh bach va coi mo trong doi thoai, duoc du luan quoc te dong tinh va danh gia cao, dong thoi Hoa Ky da phai dua Viet Nam ra khoi danh sach “cac nuoc dac biet quan tam” ve ton giao (CPC).

Ket qua cua cac hoat dong doi ngoai ton giao nhung nam gan day da gop phan lam cho the gioi ngay cang hieu biet hon ve dat nuoc, con nguoi Viet Nam - mot quoc gia da tin nguong ton giao, yeu hoa binh, cong ly; ve chinh sach tu do tin nguong, ton giao cua Viet Nam, dong thoi tranh thu duoc su ung ho, giup do ve ca vat chat va tinh than cua cong dong quoc te doi voi su nghiep xay dung va phat trien dat nuoc