Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2682572/08052010.aspx

Vi tuong huyen thoai va quyet dinh kho nhat doi cam quan

- De co duoc Chien thang Dien Bien Phu lung lay dia cau cach day 56 nam, Bo Thong soai cua ta va Dai tuong Vo Nguyen Giap da thay doi cach danh vao dung thoi diem "no sung". 

>> Ve coi nguon niem kieu hanh

VietNamNet gioi thieu bai viet cua nha nghien cuu lich su quan su Viet Nam, dai ta Tran Trong Trung. 

9 nam danh bai chien luoc cua 7 tuong Tong chi huy quan Phap

Chien dich Dien Bien Phu dien ra khi cuoc khang chien cua nhan dan Viet Nam chong thuc dan Phap xam luoc da buoc sang nam thu chin. 8 nam truoc do, nhat la 5 nam dau chien dau trong vong vay, nhan dan ta da vuot qua moi kho khan thu thach de dung vung, ngay cang truong thanh va tung buoc gianh thang loi. 

Trai qua 8 nam (1945-1953), quan va dan ta da lan luot danh bai chien luoc cua 6 vien tong chi huy quan vien chinh Phap, da buoc Paris phai 18 lan thay doi Thu tuong vi khong giai quyet duoc nhung kho khan ve kinh te va chinh tri do cuoc chien xam luoc gay nen.

Cuoc chien tranh xam luoc Dong Duong buoc sang nam thu 8 cung la luc kha nang theo duoi chien tranh cua de quoc Phap da rat han che. Duoc su vien tro rat lon cua My, vien tong chi huy thu 7 cua Phap la Henri Navarre da don suc xay dung mot luc luong co dong chien luoc manh (khoang 40 tieu doan tinh nhue), tap trung chu yeu o dong bang Bac Bo. 

Mo ta anh.
Chu tich Ho Chi Minh giao nhiem vu cho Dai tuong Vo Nguyen Giap. Anh tu lieu

H. Navarre hi vong giu vung vung chau tho song Hong truoc nhung cuoc tien cong cua ta trong mua kho 1953-1954, sau do se tung ra lam luc luong dot kich chu yeu trong cac chien dich tien cong va phan cong co y nghia quyet dinh trong mua kho 1954-1955, hong dua nuoc Phap rut khoi chien tranh trong danh du.

Danh gia dung kha nang con han che cua cac dai doan bo binh chu luc, buoc vao dot 1 chien cuoc Dong Xuan 1953-1954, Bo Thong soai cua ta de ra phuong cham tac chien chien luoc "tranh cho manh - danh cho yeu" voi hai yeu cau: Tiep tuc tieu hao tieu diet sinh luc dich dong thoi buoc chung phai phan tan binh luc, vo hieu hoa khoi co dong chien luoc cua Bo chi huy quan vien chinh.

Theo phuong cham tong quat do, ta khong danh vao dong bang (nhu tuong Navarre phan doan) ma tu thang 11/ 1953, mo lien tiep 5 chien dich tren 5 huong chien luoc (Lai Chau, Trung Lao, Ha Lao, Thuong Lao va Bac Tay Nguyen). 

Phao dai bat kha xam pham?

Day la nhung chien truong rung nui, dich yeu nhung lai la dia ban chien luoc hiem yeu chung khong the bo. Ket qua: Ta buoc H. Navarre dieu qua nua khoi quan co dong tap trung o dong bang Bac Bo di cuu nguy cho cac chien truong rung nui. 

Cung voi cac chien dich cua bo doi chu luc tren chien truong chinh Bac Bo, luc luong vu trang trong toan quoc da kip thoi phoi hop nhip nhang bang cac dot hoat dong manh va rong khap. Chien tranh du kich duoc day manh trong cac vung dich tam chiem, khien cho khoi quan co dong cua dich con lai o dong bang song Hong (chung 20 tieu doan) khong con phat huy duoc vai tro co dong chien luoc vi lien tuc bi dieu di doi pho khap noi. 

Cuoi thang 11/ 1953, phat hien quan ta tien quan len huong Tay Bac, H. Navarre voi va "nem" quan xuong canh dong Muong Thanh (Dien Bien Phu) voi y do ban dau la ngan chan quan ta tien sang Thuong Lao. 

Chung vai tuan sau, vien tong chi huy Phap ha quyet tam xay dung Dien Bien Phu thanh mot tap doan cu diem manh, nham thu hut chu luc cua ta len chien truong rung nui nay voi du kien hai kha nang co the giup quan Phap dat hai muc tieu chien luoc:

1) Neu ta tap trung luc luong tien cong tap doan cu diem Dien Bien Phu thi voi suc manh cua sat thep, cua cong su kien co va phuong thuc phong ngu hien dai, quan Phap se "nghien nat" cac dai doan chu luc doi phuong; 2) Neu thay tap doan cu diem qua manh, quan ta khong dam "huc vao" va buoc phai lui quan thi khi do, mua mua da den, ta khong con du thoi gian de thuc hien ke hoach chien luoc mua kho.

Binh khi va quan luc Phap tap trung len Dien Bien Phu nhieu toi muc, khong nhung tuong linh Phap ma nhieu quan chuc dan su va quan su My deu co ly do de khang dinh suc manh cua tap doan cu diem Dien Bien Phu, coi do la mot phao dai bat kha xam pham.

Bo Thong soai cua ta danh gia Dien Bien Phu la mot tap doan cu diem manh, dong thoi cung thay kha nang con han che cua bo doi chu luc trong cac tran tien cong dich trong cong su vung chac, nhat la nhung cong su duoc to chuc lien hoan hoan chinh trong mot tap doan cu diem lon nhu Dien Bien Phu. 

Tuy nhien, yeu cau chien luoc nong bong luc nay la "chi co lam pha san phuong thuc phong thu bang tap doan cu diem cua dich moi co the day cuoc khang chien phat trien". Do la nguyen nhan vi sao, tu phuong cham "tranh cho manh - danh cho yeu" de ra khi buoc vao mua kho 1953-1954, Bo Thong soai chuyen sang chon cho manh nhat cua dich la tap doan cu diem Dien Bien Phu de mo chien dich tien cong. 

Khi giao nhiem vu cho Tong tu lenh Vo Nguyen Giap, Chu tich Ho Chi Minh nhan manh: chien dich nay quan trong, chi duoc danh thang, chac thang thi danh, khong chac thang thi khong danh. Van de con lai doi voi Tong tu lenh Vo Nguyen Giap kiem Chi huy truong chien dich Dien Bien Phu, la nghien cuu cach danh nhu the nao de tieu diet 1,6 van quan dich trong mot tap doan cu diem rat lon, gom chung 50 cu diem kien co trai rong tren mot canh dong bang phang 60 - 70 km2. 

Thay doi cach danh vao ngay no sung

Rieng ve cach danh, bo phan tham muu tien tram (di truoc chuan bi chien truong) da xay dung ke hoach tac chien theo phuong cham "danh nhanh, giai quyet nhanh", voi y dinh tieu diet toan bo tap doan cu diem trong vong "hai ngay ba dem". 

Nhieu thanh vien trong Dang uy Mat tran cung dong y voi ke hoach tac chien nay, vi lo chien dich keo dai, mua mua den, van de hau can se rat kho khan vi phai tiep te cho may van bo doi va dan cong chien dau dai ngay tren mot chien truong xa hau phuong hang may tram kilomet, duong van chuyen luon bi may bay dich uy hiep. 

Du thay "danh nhanh, giai quyet nhanh" la cach danh mao hiem nhung vi la nguoi den sau chua co co so de bac bo phuong an do, nen truoc mat de tranh thu thoi gian, Tong tu lenh Vo Nguyen Giap cu de bo doi khan truong chuan bi theo phuong an tham muu da chuan bi.

Sau hon 10 ngay truc tiep theo doi tinh hinh dich va theo doi viec keo phao vao tran dia, ong nhan thay dich khong ngung cung co cong su ngay cang vung chac, chung khong con o vao the phong ngu da chien nhu luc dau, trong khi viec keo phao cua ta dang gap kho khan vi phao nang, duong doc, khong kip thoi gian nhu ke hoach du kien. 

Ngay 25 thang 1 nam 1954, tuc ngay no sung theo ke hoach, da den. Mac du cac don vi bo binh da trien khai doi hinh tren vi tri xuat phat tien cong, Tong tu lenh van quyet dinh thay doi cach danh cho phu hop voi trinh do bo doi, phu hop voi tinh hinh dich da thay doi. 

Trai qua mot ngay thao luan, thuyet phuc, cuoi cung tap the Dang uy Mat tran Dien Bien Phu da chap nhan y kien cua Bi thu Dang uy - Chi huy truong Mat tran Vo Nguyen Giap, chon phuong cham "danh chac, tien chac". Theo cach danh nay, quan ta se diet tung vi tri cua dich theo loi "boc vo", tung buoc thu hep dia phan va khong phan cua dich, don quan dich vao tinh the ngay cang khon quan vi binh luc bi tieu hao tieu diet hang ngay, nguon tang vien tiep te duy nhat bang duong khong dan dan bi han che roi bi triet han. 

Trai qua gan 50 ngay chuan bi theo phuong an tac chien moi, chien dich Dien Bien Phu bat dau ngay 13 thang 3 nam 1954 va ket thuc thang loi tron ven sau 56 ngay dem chien dau vo cung ac liet, nhat la cac tran danh tren diem cao A1. Quan ta da tung buoc don quan Phap vao tinh the ma bao chi Phap va phuong Tay goi la "dia nguc Dien Bien Phu". Cuoi cung, mac du quan so con hang van ten, chieu ngay 7 thang 5 nam 1954 dich buoc phai dau hang. Chien dich Dien Bien Phu toan thang.

Thuc te chung minh viec thay doi phuong cham tac chien la yeu to quyet dinh truc tiep thang loi cua chien dich Dien Bien Phu. Trong tinh the dac biet khan truong luc do, voi tinh than qua doan, quyet dinh lui hang van quan da trien khai doi hinh chien dau tro lai vi tri tap ket - viec lam ma Tong tu lenh Vo Nguyen Giap coi la "quyet dinh kho khan nhat" trong cuoc doi cam quan cua minh.

,