Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2749456/01072010.aspx

Nhung tac pham cua dong chi Nguyen Van Linh

Nhan dip ky niem 95 nam ngay sinh co Tong Bi thu Nguyen Van Linh (1-7-1915 – 1-7-2010), Nha xuat ban Chinh tri quoc gia da xuat ban cuon sach Mai mai di theo con duong Chu tich Ho Chi Minh da lua chon. Cuon sach gom mot so bai viet va phat bieu duoc chon loc cua co Tong Bi thu Nguyen Van Linh, neu ro su lanh dao, chi dao tai tinh, sang suot cua Dang ta trong thoi ky dau cua cong cuoc doi moi dat nuoc.
 
Truoc do, vao cuoi thang 5-1987, tren trang nhat bao Nhan Dan xuat hien mot but danh moi “N.V.L” voi muc “Noi va Lam”. Do la dau an ma co Tong Bi thu Nguyen Van Linh de lai cho bao chi va xuat ban. Cung trong giai doan nay, nhieu tac pham cua dong chi Tong Bi thu Nguyen Van Linh da ra mat ban doc voi nhung van de cu the, cua tung linh vuc.
 
Vao thoi diem cuoi nhung nam 1980 dau nhung nam 1990, mot so tac pham cua dong chi Nguyen Van Linh da neu len duoc nhung van de nong bong cua cach mang Viet Nam, nhung cong viec can phai thuc hien theo duong loi doi moi. Do la nhung tac pham Ve cong tac quan chung, Cach mang Thang Muoi va Cach mang Viet Nam, Theo con duong Bac Ho da chon, Bac Ho song mai voi non song, Doi moi cong tac quan chung, Tu tuong Ho Chi Minh mai mai soi sang con duong chung ta di (in chung)…

Dac biet, nhung bai viet cua dong chi tren bao Nhan Dan vao nhung nam dau cua thoi ky doi moi voi nhan de “Nhung viec can lam ngay” da tao luong sinh khi moi trong xa hoi: dan chu, cong khai, noi thang, noi that, gop phan dau tranh chong tieu cuc, lam trong sach bo may cac co quan cua Dang va Nha nuoc.

On lai cuoc doi va su nghiep hoat dong cach mang, doc lai nhung trang viet qua cac bai bao, nhung tac pham cua co Tong Bi thu Nguyen Van Linh, chung ta cang tu hao, kinh trong mot nha chinh tri, mot nha bao voi ngoi but sac ben.

NGUYEN MINH Y