Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2924532/04122010.aspx

Nhung dong tien xu dat gia nhat nuoc My

        Nhung dong tien xu dat gia nhat nuoc My
Duoc dinh gia tu vai tram ngan toi vai trieu USD, tham chi la vo gia, nhung dong xu co co gia tri cao la ca mot tai san doi voi nguoi may man so huu.


Hang tin CNBC da liet ke 15 dong xu co cua My duoc xem la dat gia nhat the gioi hien nay. (Nguon anh: Smithsonian Institution Collection)

1. Dong xu Half Eagle, san xuat nam 1838


Gia tri uoc tinh: 100.000 USD

Dong xu co mot mat hinh dai bang trong anh da duoc duc trong nam dau tien khi loai tien nay duoc san xuat tai My.

2. Dong xu vang 5 do-la, san xuat nam 1795


Gia tri uoc tinh: 150.000 USD

Dong xu vang 5 do-la nay duoc san xuat trong nam dau tien khi tien xu vang duoc san xuat tai nuoc My.

3. Dong xu vang 10 do-la, san xuat nam 1933


Gia tri uoc tinh: 300.000 USD

Dong xu trong hinh duoc san xuat vao nam cuoi cung khi Nha may In tien My (US Mint) duc tien xu vang de lam tien te trong luu thong.

4. Dong vang 4 do-la, san xuat nam 1880


Gia tri uoc tinh: 500.000 USD

Dong xu nay duoc xem la doc dao vi nam trong mot nhom cac dong tien kim loai chi duoc an hanh trong thoi gian thu nghiem 2 nam.

5. Dong xu nua do-la chu ‘O’, san xuat nam 1838


Gia tri uoc tinh: 500.000 USD

Day la loai hiem thay, vi la mot trong nhung dong xu My dau tien duoc duc tai mot nha may in tien dia phuong, chi nhanh cua US Mint. Chu ‘O’ cho thay dong tien nay duoc duc tai chi nhanh New Orleans.

6. Dong Bust Dollar, san xuat nam 1794


Gia tri uoc tinh: 500.000 USD

Dong do-la nay duoc duc trong nam dau tien khi tien xu do-la bang bac duoc US Mint san xuat.

7. Dong bac Chain Cent, san xuat nam 1793

Gia tri uoc tinh: 500.000 USD

Day la la mot trong nhung dong xu My dau tien duoc dua vao san xuat dai tra.

8. Dong shilling New England, san xuat nam 1652


Gia tri uoc tinh: 500.000 USD

Day la mot trong nhung dong xu dau tien do chinh quyen thuc dan Anh phat hanh tai My.

9. Dong xu 10 do-la, san xuat nam 1839


Gia tri uoc tinh: 1.000.000 USD

Duoc biet, hien chi co chua den 5 mau cua loai dong xu nay con sot lai.

10. Dong xu vang Ultra-High-Relief Double Eagle, san xuat nam 1907


Gia tri uoc tinh: 3.000.000 USD

Dong xu nay duoc coi la mot trong nhung dong xu My dep nhat tung duoc duc.

11. Dong xu Half Eagle san xuat nam 1822


Gia tri uoc tinh: 5.000.000 USD

Day la mot trong 3 dong xu thuoc loai nay con ton tai toi ngay nay.

12. Dong Bust Dollar, san xuat nam 1804


Gia tri uoc tinh: 7.500.000 USD

Dong Bust Dollar 1804 duoc xem la mot trong nhung dong tien xu My noi tieng nhat vi do hiem cua no.

13. Dong xu Barber Double Eagle, san xuat nam 1906


Gia tri uoc tinh: Vo gia

Day la dong tien xu thu nghiem doc nhat vo nhi duoc san xuat vao thoi ky nay.

14. Dong 50 do-la, san xuat nam 1877


Gia tri uoc tinh: Vo gia

Day cung la mot dong xu thu nghiem doc nhat vo nhi.

15. Dong Brasher Doubloon, san xuat nam 1787


Gia tri uoc tinh: Vo gia

Day la mot trong so it nhung dong xu vang duoc chinh quyen thuc dan san xuat tai My.