Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/2960016/12012011.aspx

Ly hon vang mat
 
Vo chong toi co mau thuan tram trong nen toi da quyet dinh xin ly hon, du chong toi khong muon. Toa da trieu tap nhieu lan nhung anh ay khong den, co lan anh ay lam don xin phep vang mat nhung ly do khong chinh dang.

Hien toa an van chua dua vu an ra xet xu duoc do chua co ban tu khai cua anh ay. Xin hoi, toa an co quyen xet xu ly hon phien dien mot ben duoc khong? (haianh…@...)

Theo quy dinh cua Bo luat To tung dan su, sau khi thu ly don ly hon, toa an se trieu tap cac ben den de nhan thong bao ve viec thu ly vu an va ghi ban tu khai (hoac lay loi khai). Buoc tiep theo la toa an se tien hanh hoa giai. Dieu 182, Bo luat To tung dan su quy dinh bi don da duoc trieu tap hop le den lan thu hai ma van co tinh vang mat, thi duoc coi la vu an dan su khong tien hanh hoa giai duoc, va toa an se dua vu an ra xet xu.

Dieu 200, bo luat nay quy dinh: “Bi don da duoc trieu tap hop le den lan thu hai ma van vang mat thi toa an van tien hanh xet xu vang mat ho.”

Nhu vay, theo luat neu duong su co tinh gay kho, khong den toa, khong hop tac voi toa, thi toa an van co quyen xet xu vang mat mot ben duong su. De co the xet xu vang mat bi don thi toa an phai tong dat hop le 5 lan (1 lan den nhan thong bao thu ly, viet ban tu khai; 2 lan de hoa giai va 2 lan de xet xu); trong truong hop bi don da nhan duoc thong bao thu ly, co ban tu khai, thi toa an phai tong dat hop le 4 lan (gom 2 lan de hoa giai va 2 lan de xet xu). Neu viec ly hon la chinh dang, co can cu theo luat dinh thi toa an se chap nhan yeu cau cua nguyen don.

Luat su Huynh Minh Vu