Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/422526/11102007.aspx

Van go nhan tao len ngoi

San xuat van go nhan tao.

Do nhung dac tinh co ly uu viet, kieu dang mau sac phong phu, nen do moc lam tu van nhan tao thich hop voi noi that hien dai.

Nguon go khai thac tu rung tu nhien ngay cang can kiet, vi vay san xuat van go nhan tao la huong uu tien dau tu cua Chinh phu de xuat khau, giai quyet nguon nguyen lieu rung trong.

Hien nay ca nuoc co 1.200 doanh nghiep che bien, kinh doanh go, trong do tren 300 doanh nghiep da co hang xuat khau, Viet Nam dang dat muc tieu xuat khau go dat 1,5 ty USD/nam, trong do van go nhan tao se giu vai tro chu luc. San pham do moc: ban, ghe, giuong, tu, tu bep, vach ngan, san nha, op tuong, op tran... lam tu van go nhan tao rat thich hop cho noi that gia dinh, cong so, truong hoc, khach san, nha hang, nha van hoa, cung the thao...

Nhung loai van go nhan tao thong dung o Viet Nam

Theo ong Pham Quang Hien (Tong giam doc TCT lam nghiep Viet Nam), san pham van go nhan tao san xuat va su dung pho bien o Viet Nam hien nay gom 3 loai chinh: van soi, van ghep thanh, van dam...

Van dam (PB) la go nhan tao duoc san xuat tu nguyen lieu go rung trong (bach dan, keo, cao su...), co do ben co ly cao, kich thuoc be mat rong, phong phu ve chung loai. Mat van duoc dan phu bang nhung loai vat lieu trang tri khac nhau: melamine, veneer (go lang)...

Van dam la nguyen lieu chu yeu su dung de trang tri noi that, san xuat do moc gia dinh, cong so. Van dam duoc san xuat bang qua trinh ep dam go da tron keo, tuong tu nhu MDF nhung go duoc xay thanh dam, nen chung co chat luong kem hon van soi.

Cong nghe dan phu mat va canh van thoa man nhieu yeu cau ve hinh dang va kich thuoc, gom 2 loai san pham: van dam tron va MFC. Van dam tron la loai pho bien tren thi truong, khi su dung thuong duoc phu veneer, son, hoac phu PU. Voi san pham MFC, hai mat duoc phu mot lop Melamine nham tao ve dep, chong am va tray xuoc.

Nhung nuoc san xuat van dam nhieu tren the gioi la: Malaysia, Viet Nam, New Zealand, Thai Lan, Uc. Noi san xuat van dam lon nhat Viet Nam hien nay la Nha may Van dam Thai Nguyen, voi cong suat thiet ke 16.500 m3 san pham/nam, duoc ap dung he thong quan ly chat luong ISO 9001-2000, trang bi cong nghe hien dai, san pham xuat xuong co do day tu 8mm den 32 mm.

Van soi MDF (con goi go ep) thuoc loai go nhan tao co do ben co ly cao, kich thuoc lon, phu hop voi cong nghe san xuat do moc noi that trong vung khi hau nhiet doi. Van soi duoc su dung rong rai trong nhieu linh vuc: san xuat do moc, trang tri noi that, xay dung.

MDF duoc san xuat qua qua trinh ep soi go xay nhuyen da tron keo, ty trong tu 520-850kg/m3, tuy theo yeu cau chat luong, nguyen lieu go, do day. Tren thi truong hien co 3 loai chinh: tron, chiu nuoc, Melamine.

MDF tron la loai pho bien nhat, khi su dung thuong duoc phu veneer, son hoac phu PU. MDF chiu nuoc cung thuoc loai MDF tron, duoc tron keo chiu nuoc trong qua trinh san xuat, thuong su dung o noi co kha nang tiep xuc voi nuoc hoac co do am cao nhu canh cua, do go trong nha bep. Melamine MDF: hai mat van MDF duoc phu mot lop Melamine nham tao ve dep, chong am va tray xuoc.

Van ghep thanh (con goi go ghep) duoc san xuat tu nguyen lieu chinh la go rung trong. Nhung thanh go nho da qua xu ly hap say, tren day chuyen cong nghe tien tien, thiet bi hien dai, go duoc cua, bao, phay, ghep, ep, cha va son phu trang tri. Van ghep thanh duoc su dung rong rai trong cac linh vuc san xuat do moc, trang tri noi that, san xuat van san va nhieu san pham khac.

Co bon cach thuc go ghep: song song, mat, canh, giac. Go ghep song gom nhieu thanh go cung chieu dai, co the khac chieu rong, ghep song song voi nhau. Go ghep mat gom nhieu thanh go ngan, o hai dau duoc xe theo hinh rang luoc roi ghep lai thanh nhung thanh co chieu dai bang nhau, roi tiep tuc ghep song song cac thanh, cho nen chi nhin thay vet ghep hinh rang luoc tren be mat van, thi truong Nhat rat chuong cach ghep nay.

Nang cao cong nghe san xuat go nhan tao

Go nhan tao cua nuoc ta con nhieu nhuoc diem chua duoc khac phuc: chua nhung chat doc hai, de bien dang khi gap nuoc, de bat lua, hay bi moi mot, nut tach. Trong nhung nam qua, nhieu nguoi da nghien cuu, cai tien cong nghe san xuat dem lai hieu qua cao.

Ong Tran Phuc o Lam Dong che tao thanh cong may san xuat van ep tu vo ca phe, la thong kho, vo trau che tao san pham go nhan tao voi gia thanh thap. Cong nghe che bien van nay khong chi giup nong dan co them thu nhap ma con ho tro giai quyet van de moi truong.

Ong Nguyen Van Thanh cho ra chum cong nghe moi trong che tao van go, hua hen se tao buoc dot pha cho xuat khau go cua Viet Nam. Voi san pham nhua nhiet ran cua ong Thanh, cac san pham van ep da nang cao duoc chat luong, di truoc ca nhung cong nghe cua nhieu nuoc tren the gioi. San xuat thanh cong loai son lot chong chay cung la buoc tien quan trong, mang dac tinh vuot troi hon bat ky loai son lot nhap khau nao nho dac tinh chong chay va hoan toan khong gay doc hai.

Mot ky nghe tuong nhu don gian nhung vo cung khoa hoc: dua nhung loai go rung co chat luong kem (nhanh muc, de tham nuoc, de cong venh...) vao binh ap suat chua nuoc, tang nhiet do len 180OC, ap suat dat 5 at. Nhiet do cao khien nhua trong than go duoc hoa long, lam co gian soi xenlulo. Sau do xa hoi nuoc dot ngot va dua dung dich keo nhua nhiet ran vao binh, nhua nhiet ran ngam dan vao soi xelulo, lam cung go tao nen san pham chat luong tuong duong cac loai go tu nhien quy.

Hien tai, hau het cac san pham go van ep cua Viet Nam, cung nhu Dong Nam A khong xuat khau duoc sang thi truong chau Au, chau My vi chua dap ung duoc cac tieu chuan ve ky thuat. Vi vay de thuc day xuat khau, dat muc tieu xuat khau go do Chinh phu de ra, cac doanh nghiep xuat khau go can tang cuong nghien cuu cong nghe moi de ung dung vao san xuat, khac phuc nhung nhuoc diem cua san pham go nhan tao cua Viet Nam.