Xem bản tiếng việt đầy đủ tại đây : http://thethao60s.com/index/6696/02062007.aspx

Tam Quoc Chi: Quan hung tranh ba

Lay boi canh giai doan lich su 100 nam “Tam quoc phan tranh” chinh chien trien mien tai Trung Quoc, hang UserJoy lan dau tien thanh cong trong viec pha tron 2 the loai nhap vai va dan tran vao Tam Quoc Chi (The Legend of Three Kingdoms). Game thu Viet Nam se duoc thuong thuc tro choi nay vao cuoi nam 2006 qua su phat hanh cua cong ty Asiasoft Viet Nam.

Game co cot truyen kha trung thanh voi tac pham van hoc Tam Quoc dien nghia cua tac gia La Quan Trung. Thong qua kẻ lại các cuọc dáu tranh khủng khiép vè chính trị và quan sụ, bàng các loại phuong pháp nghẹ thuạt, tác giả dã xay dụng thành cong hàng loạt hình tuọng nhan vạt rõ rẹt. Hon 400 nhan vạt trong pho sách duoc tác giả xay dung thanh nhung hinh tuong có tính cách khong the tron lan. Nhieu nhan vat dien hinh tu trong truyen buoc ra doi that nhu Nguy Vuong Tào Tháo muu trí nhung hiem doc, da nghi. Thuc Thua tuong Gia Cát Luọng tuc tri da muu nhu than thanh. Ngu ho tuong Truong Phi dũng mãnh, phóng khoáng, boc truc nhung nong tinh. Ngo Nguyen soai Chu Du nhanh trí, hiéu tháng mà lòng dạ hẹp hòi, …

Quan hung tranh ba.

Quan hung tranh ba. Anh: UserJoy.

Om tham vong tai hien toan dien giai doan lich su hon don chien tranh trien mien cua Nguy, Thuc, Ngo, game Tam Quoc Chi hop nhat 2 the loai nhap vai va dan tran. Game thu duoc chung kien su tai hien boi canh lich su cua thoi ky Tam Quoc voi ban do toan Trung Quoc cung toan canh cac thanh tri, ngoai ra chung ta se co dip gap lai hau het cac nhan vat lich su nhu Tao Thao, Luu Bi, Quan Vu, Truong Phi, Trieu Tu Long, Ma Sieu, Hoang Trung, Nguy Dien, … Ngoai viec dong vai cac vi anh hung lich su, nguoi choi co the trai nghiem cam giac anh dung khi xong vao giua chien truong hang trieu quan linh bao quanh. Ngoai viec “chat chem”, nguoi choi co them co hoi the hien tai thao luoc, lanh dao quan doi cua minh va dung cac chien thuat quan su de mo mang lanh dia, tao nen mot lich su Tam Quoc moi cua rieng minh.

Cong thanh chien – hoi tho cua Tam Quoc chi

Cong thanh chiem quan.

Cong thanh chiem quan. Anh: UserJoy.

Diem khac biet lon cua game moi so voi cac game online hien co tren thi truong la noi dung choi mang dam tinh chien thuat. So luong binh si ma nguoi choi co the chieu mo kha dong va cac tran cong thanh dien ra rat lien tuc va thuong xuyen nhu la hoi tho cua game. Phan thuong cua nguoi chien thang la khong chi la vinh quang cua tran chien ma con la loi ich thiet thuc tu cua cai, chau bau cua cac chau quan, nguoi nam giu thanh se duoc toan quyen chi phoi cac loi ich kinh te cua thanh do, co quyen quan ly viec giao thuong trong thanh, day la mot muc tieu rat hap dan va nguyen nhan cua cac tran chien lien mien khong dut.

Trong cac cuoc chien cua Tam Quoc Chi nguoi choi co the to chuc quan doi, chiem dong dat dai, to chuc quan doi ca trong phong thu lan trong tan cong. Quan chien thang khong chi chiem duoc dat dai, thanh pho ma con nhan duoc cac phan thuong tu dia phuong chiem dong duoc va cac phan thuong cua he thong game. Tham chi nguoi choi co the keu goi toan the nhung nguoi cung choi khac tap trung luc luong de thong nhat ca 1 ban do Trung Hoa rong lon. Trong moi tran chien, cac chuong ngai vat duoc sap dat khac nhau tuy thuoc vao tinh dat trung va yeu cau. Vi vay, de danh chien thang trong cac cuoc chien lich su tat ca nguoi choi deu phai suy nghi cho minh mot chien luoc rieng dong thoi can su tac chien an y giua cac dong doi.

Dan tran
Nguoi choi co the thue linh de hinh thanh quan doi. Anh: Asiasoft.

Nhan vat

Khac voi phien ban offline danh cho PC, Tam Quoc Chi online co 4 loai nhan vat – nghe nghiep khac nhau. Chien Binh dung cam va co kha nang chien dau rat tot. Anh Hung co kha nang lanh dao quan doi trong phong thu lan tan cong. Quan Su co nhieu phap thuat va co the ho tro mau cho cac chien binh trong cac cuoc chien. Phu Thuy la nguoi co kha nang tan cong o dien rong va xa cung nhu co the keu goi cac linh thu, cac yeu to than thanh ho tro. Nguoi choi co the tuy chon theo so thich va kha nang cua rieng minh.

Cac nhan vat trong Tam Quoc Chi.

Nhan vat trong Tam Quoc Chi. Anh: Asiasoft.

Nguoi choi co the thue cho minh toi da 10 binh linh de cung chien dau, co the dieu chinh duoc suc manh va doi hinh.Sau khi bien hoa cac binh linh cua minh theo dung loai binh chung, he thong nang cap bat dau co su khac nhau ve suc manh tan cong lam the nao de ho tro tot nhat cho tuong.

Hien nay Tam Quoc Chi duoc thu nghiem noi bo tai Asiasoft, don vi se phat hanh tro choi tai Viet Nam. Thu nghiem Close Beta se tien hanh giua thang 10/2006.

Nen: PC - The loai: Nhap vai dan tran - San xuat: UserJoy
Phat hanh: Asiasoft Viet Nam - Thoi gian: Cuoi nam 2006.
Cau hinh toi thieu: Windows 98/2000/XP; Pentium III 500 MHz;
RAM 128 MB; Do hoa VGA Card 64 MB, tuong thich DirectX 9.0.

Ha Thao